Grafisk spetskompetens

Altamont Media Västerås AB är en av Sveriges ledande kunskapsleverantörer med spetskompetens kring grafiska flöden och färghantering.

Vi erbjuder högkvalitativa tjänster till företag som är verksamma med grafisk produktion såsom dagstidningar, tidskrifter, tryckerier, reklambyråer samt informations- eller marknadsavdelningar. Vårt mål är att vara en adekvat och leverantörsoberoende partner med spetskompetens kring de programvaror och flödeslösningar som förekommer, t.ex. bild-, PDF- och annonsflöden.